Russiske revolusjon årsaker og virkninger

I denne aktiviteten skal studentene analysere årsak og virkning innenfor rammen av en politisk / sosial omdreining ved hjelp av gitteroppsett. I den første kolonnen elevene gi eksempler på roller kvinnene spilt i den franske revolusjonen. På de to andre kolonnene må to spørsmålene besvares for hvert eksempel:. 21. mai 2015 Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Oppsummer årsaker og virkninger av koloniseringen. . Under den russiske revolusjonen var det de sosialistiske partiene som kjempet om å komme til makten i Russland, og Bolsjevikene med Lenin i spissen inspirert av Karl Marx sine sosialistiske  barberer drøbak 26. jan 2015 Kolonitiden er en av årsakene til at landet lever i et demokrati nå idag. - Britene satte en stopper . Dette var også usedvanlig men som viste seg å få en positiv virkning. Høyrebølgen .. Misnøyen av de årsakene skrevet ovenfor pluss mer førte til starten på den russiske revolusjonen i mars 1917. Arbeidere Tema i denne artikkelen er hvordan han forholdt seg til den russiske revolusjonen i året som fulgte. Og når et sultent folk gikk til handling for å skaffe seg brød, eller for å kvitte seg med det reaksjonære system som var årsaken til de fortvilte tilstander, da ville ikke makthaverne .. Uansett ville bolsjevikkuppet få virkning. sukkertare 4. nov 2017 Han har laget tegneseriebok om den russiske revolusjonen hundre år etter. Vi får en konsentrert bit med russlandshistorie der både årsaker og virkninger blir ivaretatt, og historikeren Krohg-Sørensen bruker også god plass bak i boken til fotnoter, kommentarer, oversettelser av skilt og plakater og en egen 7. mar 2005 Konflikter og virkninger. 2. Hvordan vil du plassere Kåre Tønnessons framstilling i forhold til hovedfortolkningene av den franske revolusjon slik Gary Kates framstiller dem i introduksjonen. . Sted: Rom 300 Niels Henrik Abels hus Tema: Bakgrunnen for Den russiske revolusjon Lesning: Egge kap. 3 og 4 

15. jun 2016 Fagstoff: Februarrevolusjonen i Russland i 1917 kan oppfattes som folkets opprør mot et autoritært regime.

Den industrielle revolusjonen skapte en eksplosjon av klimagassutslipp, og i løpet av de to siste århundrene har vi skapt nåtidens størse utfordring. Konsekvensene av Havstigning truer å ødelegge 7% av det vietnamesiske jordbruksarealet, og tørre år med dårlige avlinger forventes å tredobles i Russland. Samvirket Varanger Årbok 2. mai 2017 Og snart ble avislesernes oppmerksomhet rettet mot andre oppsiktsvekkende begivenheter som rystet Russland. Sammenbruddet og den russiske revolusjon i februar 1917 tvang den eneveldige tsar Nikolaj 2. til å abdisere. 300 års styre under den mektige Romanov-familien var ved veis ende. Senere på 15. nov 2017 fekk forklare årsakene til revolusjonen, under den nøytrale overskrifta and minds», enten no redaksjonen var for eller imot revolusjon(en). Også når artiklane tilsynelatande handla om Russland, kunne ein skarp lesar forstå at dei også de vil nødvendigvis få virkninger for all forskning som tar i bruk et  tendens til å forløse eller framskynde prosesser som allerede er i gang, og Russland, dobbeltmonarkiet En av de viktigste følgene av første verdenskrig var den russiske revolusjon. Opprettelsen av betalt i krigserstatninger, ble forestillingen om de store erstatningene stående som årsaken til nøden i nedgangstidene.

Russland – revolusjon og kommunisme · Josef Stalin · Året 1917 · Årsaker til den russiske revolusjonen i 1917 · Konsekvenser av den russiske revolusjonen i 1917 10. apr 2012 121 9 den russiske revolusjonen Hovedlinjer i Russlands historie 1850–1917 121 Årsakene til revolusjonen 121 Revolusjonen i 1905 123 Revolusjonsåret 1917 124 Sovjetstaten tar form 125 10 Mellomkrigstiden Hovedlinjer i mellomkrigstiden Sovjetunionen 1918–39 USA: Kapitalisme og verdenskrise  På den måten kom Den russiske revolusjonen, i et land somPolitisk lå det mer enn en togreise mellom den senere ”kommunistenes konge” og keiseren av guds russiske stat gjorde fra 1890-åra betydelige investeringer på Murman for å bygge opp en infrastruktur med offentligeHva vet vi egentlig om Edvard (Vg3); gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. (Vg3); gi eksempler på Elevene velger ut det de mener er de tre viktigste og de tre minst viktige årsakene til den russiske revolusjon (se forslag på neste side). De må begrunne valgene sine. vedtak som var fattet i sentralledelsen, fikk bindende virkning nedover i partisystemet. Den fanatiske måten 273. DEL 3: 1914–1945 | 10 RUSSLAND – REVOLUSJON OG KOMMUNISME - ÅRSAKER TIL REVOLUSJONEN den russiske krigsdeltakelsen var en utløsende årsak som framskyndet revolusjonen, men at det 

virkning som varer ved etter at årsaken er borte. SITATER. krigens ettervirkninger var den russiske revolusjon, depresjonen, Hitler, den andre verdenskrig og den kalde krigen. ( 13.11.2008). inntaket [av den antiseptiske urten pors] må begrenses hvis man vil unngå ubehagelige ettervirkninger.Utenrikspolitikk 1807–1814 - Norgeshistorie Årsplan i samfunnsfag, 9. trinn 2017/2018. faglærere - Byskogen skoleHundreårsjubileet for Den russiske revolusjon skjuler en dyp splittelse i synet på drivkreftene i Russlands historie. . Årsaken til det var at Oktoberrevolusjonen var en anti-nasjonal revolusjon, og at Lenin ønsket å omforme denne «imperialistiske» krigen mellom nasjoner til en internasjonal krig mellom sosiale klasser, med  Russland etter Sovjetunionens sammenbrudd . . . . . . . . . . . . 264. Maktkamp og splittelse i den islamske og arabiske verden . . 268. Angrepet på USA 11. september 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. Bombing og okkupasjon av Afghanistan og krig i Irak . . . . . 273. Vedvarende konflikt mellom israelere og palestinere .

Gjensidig folkerettslig anerkjennelse var en forutsetning for utviklingen av forbindelsene mellom Norge og Sovjet-Russland etter Den russiske revolusjon. Men sovjetregjeringen representerte i så måte en stor utfordring – av flere grunner: Gjennom sin revolusjonære retorikk og brutale fremferd vakte det nye regimet dyp Le Monde diplomatique | Side 64 av 137 | Norges mest Mange av dagens konflikter i Midtøsten kan også forstås bedre ved å se på hvordan Det osmanske riket ble delt opp som en konsekvens av å ha vært på den tapende siden i krigen. Den første verdenskrig var også en utløsende årsak til Den russiske revolusjonen som førte til opprettelsen av Sovjetunionen. Mange mener at toriske virkning på arbeiderklassen: kapitalismens «skole» ville gjøre arbeiderne i stand til i sin tur å gripe spennende reisning. Men den russiske revolusjon som skulle utløse den sosialistiske revolusjonen i vest .. tids historikere, hva angår årsakene til revolusjonen i 1905; nemlig at den i hovedsak var en følge av den  27. apr 2006 Den russiske revolusjon - konsekvensene! - posted in Skole og leksehjelp: Jeg har skrevet en oppgave om den russiske revolusjon, men en del av den var å forklare konsekvensene! Den skal leveres i morgen, jeg trenger virkelig hjelp! Har noen en link, eller en forklaring? Har prøvd google uten å lykkes.

24. jun 2011 Årsaker og virkninger av Den Russiske Revolusjonen. Av Iren Plastinina Russland var, og er, verdens største stat. 1/6 av verden er russisk. Det består av dusinvis av forskjellige folkeslag og har store naturressurser. Tsarfamilien, Romanovene, kom til makten i 1613. Da hadde det vært uro i lengre tid og Hva kan vi lære av den nordiske modellen? - For Velferdsstaten Dahl har studert Quislings foredrag. Han skriver på en artikkel til en spesialutgave av Mediehistorisk tidsskrift viet den russiske revolusjonen. I år er det hundre år siden revolusjonen i 1917. – Det var omdiskutert i Norge om det var nødvendig med en revolusjon. Derfor er det interessant at den unge offiseren tok stilling, sier Metonymi - hioa Den russiske revolusjonen (russisk Русская революция) var en serie med politiske omveltninger som førte til at regimet ledet av den russiske tsar falt i 1917 og bolsjevik-partiet ledet av Lenin tok makten. Revolusjonen førte etter en borgerkrig og senere opprettelsen av verdens første stat basert på en kommunistisk ideologi, 

historie vg3 - Aschehoug

26. sep 2014 I 1917 inngikk Russland en våpenhvile med Tyskland. De trekker seg ut av krigen fordi de har sin egen krig i landet sitt, borgerkrigen mellom kommunistene og de som støttet Tsaren. Tsar Nicolai. 2 og hele hans familie ble drept av kommunistene. Borgerkrigen ble til den Russiske revolusjonen som endte 11. feb 2015 Den russiske revolusjonen definerer hovedsaklig to hendelser i år 1917. En av årsakene til dette var Russlands nederlag under første verdenskrig. Store deler av landet støttet Den russiske revolusjon brøt ut som en virkning av første verdenskrig, selv om det skjedde under den første verdenskrig. Den kalde krigen - WordPress.comFree Download Imperialismen Virkninger mp3 Årsaker til imperialismen/kolonialismen på 1800-tallet, kanonbåtdiplomati, Maxim Gun, kinin, David Livingstone, vitenskapelig rasisme, økonomiske insentiver, nasjonalisme. PlayStopDownload Den russiske revolusjonen - 2/2 - Revolusjonens tankegods og konsekvenser  Den russiske revolusjon. = de voldsomme samfunnsforandringene i Russland i 1917 - og som i 1921 førte til verdens første kommuniststat;Sovjetunionen. Årsaker: - enorm fattigdom blant landet 120 millioner mennesker,90% er bønder og de er eier jorda. -tsaren(keiseren)udugelig og tyrannisk. sammen 

Revolusjoner, opprør, omveltninger: Den russiske revolusjon 1917 i en norsk og internasjonal kontekst. Lørdag, 24. juni Første verdenskrig regnes som den kanskje viktigste årsaken til den økende politiske uroen i. Russland fram mot Virkningene var særlig merkbare i de største byene, hvor det var økende varemangel.Undervisningsopplegg – Vurderingspraksis 21. feb 2007 Den russiske revolusjonen hadde flere utløsende faktorer. Blant annet var det militær motgang under den første verdenskrig, ødelagte avlinger, dårlige matforsyninger, korrupsjon samt en sosial nød i samfunnet som hadde mye av grunnen til at folk mente at det trengtes en omveltning i landet. Tidligere Bakgrunnen for kriseforliket 1935 - Studenttorget Trener elevene i å begrunne på standene sine. Omfang: ca. 30 minutter. Ved et veiskille, Årsaker til russiske revolusjon. Undervisningsopplegg der elevene skal arbeide med årsaker til og virkninger av den russiske revolusjon. Forslag vedlagt. Omfang: ca. 45 minutter. Historien bak bildet på side 323: Hva fikk ham til å gjøre 

7. sep 2013 Opplysningstid og revolusjon kapittel 1. Gjøre rede for årsaker til den franske revolusjonen og de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvensene av revolusjonen og Napoleonskrigene. • Gjøre rede for det norske . Napoleon er svekket etter et mislykket felttog mot Russland året før. • Høsten Revolusjon Video Download MP4, HD MP4, Full HD, 3GP Format 9. nov 2017 Skriv en sammenhengende tekst på minst 7 linjer. Forklar også hva. Samsara og Nirvana er. NATURFAG. Utvikle toleranse og respekt ovenfor ulike seksuelle legninger. Leksefri! SAMFUNNSFAG. Kunne noen årsaker og virkninger av den russiske revolusjon. Lekse: Til onsdag, les side 64-66 i historie.VGSkole: Prosalitteraturen i Norge 1900-1940 1) Hvordan var situasjonen i Russland i årene før revolusjonen? Hva var situasjonen under krigen? Beskriv hvordan 1. Europa slet med virkningene av krigen. Begrunn hvordan livet ble lettere og Drøft og begrunn årsaken til at krisen etter 1929 spredte seg fra USA til resten av verden, blant annet Norge. Hvordan 

den tragiske revolusjonen russland vg pdf - Wardani Design13. nov 2008 Krigens ettervirkninger var den russiske revolusjon, depresjonen, Hitler, den andre verdenskrig og den kalde krigen. Likevel kom krigen. Nedenfor forklarer likevel ikke hvorfor krigen brøt ut. Her må det skilles mellom to typer årsaker: de dypere, strukturelle faktorene, og de tilfeldige, utløsende årsakene. Modul-2-Historie - 6. Den første verdenskrigRevolusjon - Revolusjon vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet; gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. Kapittelet gjennomgår de ulike årsakene til at revolusjonen brøt ut i Russland i 1917, og tar for 

MELLOMKRIGSTIDEN – karolineshistorieHl. Nikolai Ortodokse menighet - Forskningsrapport - Skoltene, en BrettBoka - Historie Vg3 Påbygging31. jul 2017 Det fortelles at Napoleon under felttoget mot Russland reiste gjennom en liten jødisk shtetl (landsby). Han ba da om å få komme inn for å se en synagoge fra innsiden. Tilfeldigvis skjedde dette på Tisha Beav, og jødene satt på gulvet i mørket og gråt mens de ba. Da Napoleon fikk høre at jødene sørget over  ÅRSAKER TIL SKRIG Når vi skal forklare sammenhenger i historie, skiller vi mellom grunnleggende og utløsende årsaker. GRUNNLEGGENDE Et godt eksempel på en utløsende årsak er "skuddet i Sarajevo" som var startsignalet til til 1. verdenskrig. Det er en . Revolusjon i Russland, landet går ut av krigen.

11.04.2011 · Vår historie; Stasjoner og fartøy av miljøgifter i brystmelk hos norske og russiske kvinner. mest til de høye nivåene av POPs hos de russiske . Utilfredsheten kulminerte med den russiske revolusjon i 1917, Få den Årsaker og virkninger av Den Russiske på kvinnedagen tok Petrograds kvinner det .4. mar 2015 Transcript of Den russiske revolusjonen. Den russiske revolusjonen - Problemstilling - Definisjoner - Bakgrunn for revolusjonen - Årsaker og utløsende faktorer - Revolusjonen - Konsekvensene - Konklusjon Agenda - Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling  2. feb 2016 Russiske revolusjon. Den russiske revolusjon har hatt uante konsekvenser for en hel jordklode, helt siden den oppstod i 1917. Årsaker. Russland var på 1900-tallet et fattig bondeland. Tsar Nikolai II hadde en ekspansiv linje og prøvde stadig og utvide territoriet både i sør og øst. Fattige bønde opplevde Notater om Russland 1917, russisk revolusjon. Lenin lever i eksil før 1. verdenskrig. – Lenin fraktes gjennom krigsområdene (ved hjelp fra Tyskland), inn til Russland for å starte opprør. En vellykket plan for Tyskland. Kommunistene(lenin/bolsjevikpartiet) skriver fredsavtale og trekkes fra krigen. I ettertid var kanskje ikke dette  27 May 2015 - 9 min - Uploaded by profnickVladimir Lenin, kommunismen, marxisme-leninisme, bolsjeviker og mensjeviker

1. okt 2003 Russland hadde ikke et sterkt borgerskap som kunne skape et borgerlig-demokratisk samfunn, og siden det sterke borgerskapet manglet ville revolusjonen i Russland bli drevet fram av proletariatet. Likevel ville virkningen av revolusjonen i Russland bli borgerlig i karakter, men siden Russland ikke hadde 21. apr 2016 Den første verdenskrigen er den største utløsende årsaken og katalysatoren til den russiske revolusjonen. Det var en stor misnøye på revolusjonen. Likevel er de viktigste underliggende virkningene de store sosiale og økonomiske problemene som forelå før krigen og det upopulære absolutt eneveldet. 3pb-historie - Marxisme - WikispacesStudieplan 2017/2018 23. okt 2014 Den russiske revolusjonen under første verdens- krig var med på å radikalisere krefter . meg mot virkningene av krigen, og særlig virkningene her hjemme. Men jeg vil bidra med én, enda en, kappløp som årsaker til første verdenskrig, er tilsvarende lett å forstå. Her lå det en forklaring på krigen som falt 

Intsos.no - Krigen vil ikke skape fredGass kan bli Putins våpen i kampen om Ukraina - Tv2 Den russiske overkommandoen hadde hatt 10 år på seg, Årsaker og virkninger av Den Russiske Revolusjonen; -hj-rne-arsaker-og-virkninger-av-den-russiske/. Amy's History blog: Den Russiske Revolusjonen Hva var årsakene til Den russiske revolusjonen og hvordan Konsekvenser av den Franske revolusjon – Gruppe 5 8c Høyresidens argumenter | Manifest Tankesmie

Årsakene til den russiske revolusjon - Perspektiver

Jeg har en presentasjon i morgen om Barbarossa og jeg lurer litt basic på hvorfor tyskerne invaderte Russland. og hva annet er verdt å ta med i Kort etter at bolsjevikene kom til makten gjennom Den russiske revolusjonen i 1917, endret de partiets navn til «Det all-russiske kommunistpartiet Østerrike og Russland ble styrket og det ga kraft til tysk og italiensk selvstendighetsreisning. Virkninger av samlingene: Tyskland blir stormakt og ledende industrinasjon. Vinner den dank-tysk krig i 1964, den tysk-østerrikske krig i 1866 og den fransk-tyske krig i 1971. Tar Alsace og Lorraine fra Frankrike. Frankrike i dyp gjeld  6. nov 2017 Den russiske revolusjon i 1917 avskaffet det russiske keiserriket og brakte bolsjevikpartiet (kommunistpartiet) til makten i sjonen var en av de viktigste historiske begivenhetene i det 20. århundre. Fram til 1991 ble Russland og mesteparten av det tidligere russiske keiserriket (fra 1922 kjent årsplan i samfunnsfag 9. trinn 2014 / 2015 - Frosta kommune Kunne fortelle litt om den russiske revolusjonen som en sentral konflikt på 1900-tallet, samt kunne si noe om årsaker og konsekvenser av konflikten og vise hvordan den fikk betydning for utviklingen i andre land. Naturfag. Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet. Krle. Kunne tenke 

Ivar Bakke - man of letters: Bakgrunnen for den økonomiske krisa i Gjøre rede for hvordan de nordiske statene og Russland trakk grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdel av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket samenes kultur og levekår og samenes forhold til .. Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Irak-krigen - FN-sambandetTrinn: 8. trinn - Bergen kommune verdenskrigen, samtidig som det også er i denne perioden vi finner årsakene til den andre verdenskrigen. Uke 5: «Den russiske revolusjonen» og «Facismen i Italia». 1. Lag ny tittelside, ”Mellomkrigstiden”. 2. Jeg kan gjøre rede for årsaker og virkninger av novemberrevolusjonen. ✓ Jeg kan gjøre rede for hvilke endringer 

Oppgaven gjennomgår Den russiske revolusjon og det viktigste rundt denne fra pensum i Historie på Vg3. Oppgaven kommer inn på årsaker og konsekvenser av 2. nov 2013 Revolusjonen skjedde mest uten blodbad, da ingen syntes det var nødvendig å forsvare den provisoriske regjeringen. Oktoberrevolusjonen erstattet den ferske demokratiske regjeringen med en kommunistisk fra Bolsjevikpartiet. Russland ble kronet til Sovjetunionen, og landet het slik fram til 1991. Årsaker  21. sep 2015 Du skal lær å regne med potenser og negative tall. Naturfag. Du skal lære hvordan nervesystemet og hormonsystemet fungerer. Samfunnsfag. Lære om den russiske revolusjon, årsaker og konsekvenser av konflikten og den betydning i andre land. Kroppsøving. Friidrett: lengde, høyde, spyd og kule. RLE.lightheadedInnlegg: 2. 05.03.07 22:06. Del. nei tenkte å fordype meg/utdype mest angående tysklands nedgangstid etter krigen, versailles og økonomiske konsekvenser. Og eventuellt hvordan første verdenskrig kan sees på som årsaken til andre , kanskje også den russiske revolusjonen, og hva den førte til. Bakgrunnen for revolusjonen. Maleri av Ludvig den 16. av Frankrike fra 1779. Det var nasjonens dype gjeld og adelens manglende vilje til å bidra til statskassene som var blant de viktigste årsakene til at kongen følte seg tvunget til å innkalle til den første stenderforsamlingen på to århundrer i 1789. Maleri av 

Hvorfor den russiske revolusjonen? Jeg har valgt å skrive om den russiske revolusjon, fordi jeg synes det er et interessant tema, og jeg visste ikke mye om kommunisme og proletariatet. Da jeg søkte gjennom ulike kriger på leting etter noe som jeg ville velge oppsto for meg noen forvirring når jeg kunne lese litt om den 8. des 2013 Jeg skal først skrive litt om bakgrunnen og årsakene til at det brøt ut en revolusjon, så skal jeg fortelle om hovedtrekkene i revolusjonen, så skal jeg fortelle kort om virkningene revolusjonen hadde på Russland. Forholdene i Russland før revolusjonen var dårlige, og det var først og fremst St. Petersburgs  6. nov 2017 En drøfting av årsakene til disse begivenhetene innebærer to forskjellige oppgaver. Starten på den russiske revolusjon i 1917 tidfestes gjerne til 8. mars (eller 23. februar etter den julianske kalender som var i bruk i Russland og som lå 13 dager etter den . Diskrediteringsforsøket hadde sin virkning.10 Periodisering 10 Mikrohistorie og makrohistorie 12 Oppgaver 13 Gi en beskrivelse av det russiske samfunnet før revolusjonen. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for Russland? Hvem var Lenin, og hva slags parti ledet han? Hva var sovjetene? Hvilken rolle spilte de i revolusjonen? Hva var årsakene til revolusjonen? Lag en liste der du skiller mellom. grunnleggende årsaker og 

25. nov 2005 Den russiske revolusjonen; 1. Verdenskrig; 2. Verdenskrig, nazisme og holocaust Verdenskrigene kan komme inn under punktet der elevene skal velge ut og undersøke to eller flere internasjonale konflikter i nyere tid og vurdere årsak og virkning. Men planen er svært tidkrevende og historietimene blir i Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen; Den russiske revolusjon besto av ”mange revolusjoner”. Februarrevolusjonen; Marsrevolusjonen; Oktoberrevolusjonen; Novemberrevolusjonen. Marx, Trotskij, Lenin og Stalin var sentrale  Stikkord WW1. Stikkord Russiske Revolusjonen. Husker jeg? S. 20. Husker jeg? S. 30. Husker jeg? S. 38. Spørsmål 21 s.21. Intet nytt fra vestfronten sammendrag. Årsak*Hendelse*Virkning. Kilder. <bilde> Logg inn for å se bildet. NOTATER - første verdenskrig. Skuddene i Sarajevo s.11. - 1914. -Bosnia Hercegovina.Bo-Nicolai: Er vi skjebnen? 17. nov 2015 Kompetansemål Kunne presentere den russiske revolusjon som en sentral konflikt på 1900-tallet. Formulere årsaker til og konsekvenser av konflikten. Vite hvordan denne konflikten fikk betydning for andre land. HVA ER EN REVOLUSJON? OMVELTNING / FUNDAMENTAL FORANDRING HANDLER 

Nasjonalisme; Den første verdenskrigen; Den russiske revolusjon og radikalisering av arbeiderbevegelsen i andre land, deriblant Norge. Hvorfor hevdes det ofte at napoleonskrigene bidrog sterkt til å fremme nasjonalismen i Europa og at nettopp nasjonalismen kom til å bli en av årsakene som ledet fram til første Hei, og takk for at du benytter deg av Digital Leksehjelp! Det er et kjempespennende tema du tar opp og vi skal prøve å forklare det så enkelt som mulig. Spørsmålet er veldig stort, og du må nok lese deg litt opp på selve revolusjonen, men her har du noen hovedtrekk både på årsaker og konsekvenser. Du kan også lese hva  Sentrale emner i 1900-tallets historie er årsaker og virkninger av de to verdenskrigene og oppkomst og avvikling av den kalde krigen. I studiet av Den russiske revolusjon kan man snakke om to hovedretninger: den liberale/konservative (som er mest opptatt av ideologi og manøvrering på det politiske topplan) og den 11. feb 2015 Den russiske revolusjonen definerer hovedsaklig to hendelser i år 1917. En av årsakene til dette var Russlands nederlag under første verdenskrig. Store deler av landet støttet Den russiske revolusjon brøt ut som en virkning av første verdenskrig, selv om det skjedde under den første verdenskrig. 10 Periodisering 10 Mikrohistorie og makrohistorie 12 Oppgaver 13

Gjøre rede for hvordan de nordiske statene og Russland trakk grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdel av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket samenes kultur og levekår og samenes forhold til .. Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette.Tema i denne artikkelen er hvordan han forholdt seg til den russiske revolusjonen i året som fulgte. Og når et sultent folk gikk til handling for å skaffe seg brød, eller for å kvitte seg med det reaksjonære system som var årsaken til de fortvilte tilstander, da ville ikke makthaverne .. Uansett ville bolsjevikkuppet få virkning. Jeg har en presentasjon i morgen om Barbarossa og jeg lurer litt basic på hvorfor tyskerne invaderte Russland. og hva annet er verdt å ta med i Kort etter at bolsjevikene kom til makten gjennom Den russiske revolusjonen i 1917, endret de partiets navn til «Det all-russiske kommunistpartiet Gjensidig folkerettslig anerkjennelse var en forutsetning for utviklingen av forbindelsene mellom Norge og Sovjet-Russland etter Den russiske revolusjon. Men sovjetregjeringen representerte i så måte en stor utfordring – av flere grunner: Gjennom sin revolusjonære retorikk og brutale fremferd vakte det nye regimet dyp  9. nov 2017 Skriv en sammenhengende tekst på minst 7 linjer. Forklar også hva. Samsara og Nirvana er. NATURFAG. Utvikle toleranse og respekt ovenfor ulike seksuelle legninger. Leksefri! SAMFUNNSFAG. Kunne noen årsaker og virkninger av den russiske revolusjon. Lekse: Til onsdag, les side 64-66 i historie.

den russiske revolusjon årsaker - Blog søk

toriske virkning på arbeiderklassen: kapitalismens «skole» ville gjøre arbeiderne i stand til i sin tur å gripe spennende reisning. Men den russiske revolusjon som skulle utløse den sosialistiske revolusjonen i vest .. tids historikere, hva angår årsakene til revolusjonen i 1905; nemlig at den i hovedsak var en følge av den 11. feb 2015 Den russiske revolusjonen definerer hovedsaklig to hendelser i år 1917. En av årsakene til dette var Russlands nederlag under første verdenskrig. Store deler av landet støttet Den russiske revolusjon brøt ut som en virkning av første verdenskrig, selv om det skjedde under den første verdenskrig. Jeg har en presentasjon i morgen om Barbarossa og jeg lurer litt basic på hvorfor tyskerne invaderte Russland. og hva annet er verdt å ta med i Kort etter at bolsjevikene kom til makten gjennom Den russiske revolusjonen i 1917, endret de partiets navn til «Det all-russiske kommunistpartiet Nasjonalisme; Den første verdenskrigen; Den russiske revolusjon og radikalisering av arbeiderbevegelsen i andre land, deriblant Norge. Hvorfor hevdes det ofte at napoleonskrigene bidrog sterkt til å fremme nasjonalismen i Europa og at nettopp nasjonalismen kom til å bli en av årsakene som ledet fram til første  vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet; gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. Kapittelet gjennomgår de ulike årsakene til at revolusjonen brøt ut i Russland i 1917, og tar for 

21. feb 2007 Den russiske revolusjonen hadde flere utløsende faktorer. Blant annet var det militær motgang under den første verdenskrig, ødelagte avlinger, dårlige matforsyninger, korrupsjon samt en sosial nød i samfunnet som hadde mye av grunnen til at folk mente at det trengtes en omveltning i landet. Tidligere 15. nov 2017 fekk forklare årsakene til revolusjonen, under den nøytrale overskrifta and minds», enten no redaksjonen var for eller imot revolusjon(en). Også når artiklane tilsynelatande handla om Russland, kunne ein skarp lesar forstå at dei også de vil nødvendigvis få virkninger for all forskning som tar i bruk et  Le Monde diplomatique | Side 64 av 137 | Norges mest den tragiske revolusjonen russland vg pdf - Wardani Design 31. jul 2017 Det fortelles at Napoleon under felttoget mot Russland reiste gjennom en liten jødisk shtetl (landsby). Han ba da om å få komme inn for å se en synagoge fra innsiden. Tilfeldigvis skjedde dette på Tisha Beav, og jødene satt på gulvet i mørket og gråt mens de ba. Da Napoleon fikk høre at jødene sørget over 

23. okt 2014 Den russiske revolusjonen under første verdens- krig var med på å radikalisere krefter . meg mot virkningene av krigen, og særlig virkningene her hjemme. Men jeg vil bidra med én, enda en, kappløp som årsaker til første verdenskrig, er tilsvarende lett å forstå. Her lå det en forklaring på krigen som falt Ivar Bakke - man of letters: Bakgrunnen for den økonomiske krisa i Gjøre rede for hvordan de nordiske statene og Russland trakk grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdel av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket samenes kultur og levekår og samenes forhold til .. Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette.På den måten kom Den russiske revolusjonen, i et land somPolitisk lå det mer enn en togreise mellom den senere ”kommunistenes konge” og keiseren av guds russiske stat gjorde fra 1890-åra betydelige investeringer på Murman for å bygge opp en infrastruktur med offentligeHva vet vi egentlig om Edvard  Free Download Imperialismen Virkninger mp3 Årsaker til imperialismen/kolonialismen på 1800-tallet, kanonbåtdiplomati, Maxim Gun, kinin, David Livingstone, vitenskapelig rasisme, økonomiske insentiver, nasjonalisme. PlayStopDownload Den russiske revolusjonen - 2/2 - Revolusjonens tankegods og konsekvenser 

Trinn: 8. trinn - Bergen kommuneModul-2-Historie - 6. Den første verdenskrig 21. mai 2015 Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Oppsummer årsaker og virkninger av koloniseringen. . Under den russiske revolusjonen var det de sosialistiske partiene som kjempet om å komme til makten i Russland, og Bolsjevikene med Lenin i spissen inspirert av Karl Marx sine sosialistiske Varanger Årbok Gass kan bli Putins våpen i kampen om Ukraina - Tv2

MELLOMKRIGSTIDEN – karolineshistorieBakgrunnen for kriseforliket 1935 - Studenttorget 21. sep 2015 Du skal lær å regne med potenser og negative tall. Naturfag. Du skal lære hvordan nervesystemet og hormonsystemet fungerer. Samfunnsfag. Lære om den russiske revolusjon, årsaker og konsekvenser av konflikten og den betydning i andre land. Kroppsøving. Friidrett: lengde, høyde, spyd og kule. RLE.Russland – revolusjon og kommunisme · Josef Stalin · Året 1917 · Årsaker til den russiske revolusjonen i 1917 · Konsekvenser av den russiske revolusjonen i 1917  Bo-Nicolai: Er vi skjebnen?

Oppgaven gjennomgår Den russiske revolusjon og det viktigste rundt denne fra pensum i Historie på Vg3. Oppgaven kommer inn på årsaker og konsekvenser av Den russiske revolusjon. = de voldsomme samfunnsforandringene i Russland i 1917 - og som i 1921 førte til verdens første kommuniststat;Sovjetunionen. Årsaker: - enorm fattigdom blant landet 120 millioner mennesker,90% er bønder og de er eier jorda. -tsaren(keiseren)udugelig og tyrannisk. sammen  den tragiske revolusjonen russland vg pdf - Wardani DesignDen industrielle revolusjonen skapte en eksplosjon av klimagassutslipp, og i løpet av de to siste århundrene har vi skapt nåtidens størse utfordring. Konsekvensene av Havstigning truer å ødelegge 7% av det vietnamesiske jordbruksarealet, og tørre år med dårlige avlinger forventes å tredobles i Russland. Samvirket  Hl. Nikolai Ortodokse menighet - Forskningsrapport - Skoltene, en

Kina og den arabiske våren - HHD Artikkel | NUPI

26. jan 2015 Kolonitiden er en av årsakene til at landet lever i et demokrati nå idag. - Britene satte en stopper . Dette var også usedvanlig men som viste seg å få en positiv virkning. Høyrebølgen .. Misnøyen av de årsakene skrevet ovenfor pluss mer førte til starten på den russiske revolusjonen i mars 1917. Arbeidere 4. nov 2017 Han har laget tegneseriebok om den russiske revolusjonen hundre år etter. Vi får en konsentrert bit med russlandshistorie der både årsaker og virkninger blir ivaretatt, og historikeren Krohg-Sørensen bruker også god plass bak i boken til fotnoter, kommentarer, oversettelser av skilt og plakater og en egen  15. jun 2016 Fagstoff: Februarrevolusjonen i Russland i 1917 kan oppfattes som folkets opprør mot et autoritært regime.Sentrale emner i 1900-tallets historie er årsaker og virkninger av de to verdenskrigene og oppkomst og avvikling av den kalde krigen. I studiet av Den russiske revolusjon kan man snakke om to hovedretninger: den liberale/konservative (som er mest opptatt av ideologi og manøvrering på det politiske topplan) og den  Sentrale emner i 1900-tallets historie er årsaker og virkninger av de to verdenskrigene og oppkomst og avvikling av den kalde krigen. I studiet av Den russiske revolusjon kan man snakke om to hovedretninger: den liberale/konservative (som er mest opptatt av ideologi og manøvrering på det politiske topplan) og den 

4. mar 2015 Transcript of Den russiske revolusjonen. Den russiske revolusjonen - Problemstilling - Definisjoner - Bakgrunn for revolusjonen - Årsaker og utløsende faktorer - Revolusjonen - Konsekvensene - Konklusjon Agenda - Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling 21. apr 2016 Den første verdenskrigen er den største utløsende årsaken og katalysatoren til den russiske revolusjonen. Det var en stor misnøye på revolusjonen. Likevel er de viktigste underliggende virkningene de store sosiale og økonomiske problemene som forelå før krigen og det upopulære absolutt eneveldet. Russland – revolusjon og kommunisme · Josef Stalin · Året 1917 · Årsaker til den russiske revolusjonen i 1917 · Konsekvenser av den russiske revolusjonen i 1917 21. sep 2015 Du skal lær å regne med potenser og negative tall. Naturfag. Du skal lære hvordan nervesystemet og hormonsystemet fungerer. Samfunnsfag. Lære om den russiske revolusjon, årsaker og konsekvenser av konflikten og den betydning i andre land. Kroppsøving. Friidrett: lengde, høyde, spyd og kule. RLE. Den russiske revolusjon. = de voldsomme samfunnsforandringene i Russland i 1917 - og som i 1921 førte til verdens første kommuniststat;Sovjetunionen. Årsaker: - enorm fattigdom blant landet 120 millioner mennesker,90% er bønder og de er eier jorda. -tsaren(keiseren)udugelig og tyrannisk. sammen 

Free Download Imperialismen Virkninger mp3 Årsaker til imperialismen/kolonialismen på 1800-tallet, kanonbåtdiplomati, Maxim Gun, kinin, David Livingstone, vitenskapelig rasisme, økonomiske insentiver, nasjonalisme. PlayStopDownload Den russiske revolusjonen - 2/2 - Revolusjonens tankegods og konsekvenser tendens til å forløse eller framskynde prosesser som allerede er i gang, og Russland, dobbeltmonarkiet En av de viktigste følgene av første verdenskrig var den russiske revolusjon. Opprettelsen av betalt i krigserstatninger, ble forestillingen om de store erstatningene stående som årsaken til nøden i nedgangstidene. 21. apr 2016 Den første verdenskrigen er den største utløsende årsaken og katalysatoren til den russiske revolusjonen. Det var en stor misnøye på revolusjonen. Likevel er de viktigste underliggende virkningene de store sosiale og økonomiske problemene som forelå før krigen og det upopulære absolutt eneveldet.Gjensidig folkerettslig anerkjennelse var en forutsetning for utviklingen av forbindelsene mellom Norge og Sovjet-Russland etter Den russiske revolusjon. Men sovjetregjeringen representerte i så måte en stor utfordring – av flere grunner: Gjennom sin revolusjonære retorikk og brutale fremferd vakte det nye regimet dyp  7. mar 2005 Konflikter og virkninger. 2. Hvordan vil du plassere Kåre Tønnessons framstilling i forhold til hovedfortolkningene av den franske revolusjon slik Gary Kates framstiller dem i introduksjonen. . Sted: Rom 300 Niels Henrik Abels hus Tema: Bakgrunnen for Den russiske revolusjon Lesning: Egge kap. 3 og 4 

vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet; gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. Kapittelet gjennomgår de ulike årsakene til at revolusjonen brøt ut i Russland i 1917, og tar for vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet; gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. Kapittelet gjennomgår de ulike årsakene til at revolusjonen brøt ut i Russland i 1917, og tar for  17. nov 2015 Kompetansemål Kunne presentere den russiske revolusjon som en sentral konflikt på 1900-tallet. Formulere årsaker til og konsekvenser av konflikten. Vite hvordan denne konflikten fikk betydning for andre land. HVA ER EN REVOLUSJON? OMVELTNING / FUNDAMENTAL FORANDRING HANDLER Gjøre rede for hvordan de nordiske statene og Russland trakk grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdel av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket samenes kultur og levekår og samenes forhold til .. Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Hei, og takk for at du benytter deg av Digital Leksehjelp! Det er et kjempespennende tema du tar opp og vi skal prøve å forklare det så enkelt som mulig. Spørsmålet er veldig stort, og du må nok lese deg litt opp på selve revolusjonen, men her har du noen hovedtrekk både på årsaker og konsekvenser. Du kan også lese hva 

Gi en beskrivelse av det russiske samfunnet før revolusjonen. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for Russland? Hvem var Lenin, og hva slags parti ledet han? Hva var sovjetene? Hvilken rolle spilte de i revolusjonen? Hva var årsakene til revolusjonen? Lag en liste der du skiller mellom. grunnleggende årsaker og Irak-krigen - FN-sambandet 21. feb 2007 Den russiske revolusjonen hadde flere utløsende faktorer. Blant annet var det militær motgang under den første verdenskrig, ødelagte avlinger, dårlige matforsyninger, korrupsjon samt en sosial nød i samfunnet som hadde mye av grunnen til at folk mente at det trengtes en omveltning i landet. Tidligere Hvorfor den russiske revolusjonen? Jeg har valgt å skrive om den russiske revolusjon, fordi jeg synes det er et interessant tema, og jeg visste ikke mye om kommunisme og proletariatet. Da jeg søkte gjennom ulike kriger på leting etter noe som jeg ville velge oppsto for meg noen forvirring når jeg kunne lese litt om den  Studieplan 2017/2018

27 May 2015 - 9 min - Uploaded by profnickVladimir Lenin, kommunismen, marxisme-leninisme, bolsjeviker og mensjeviker Utenrikspolitikk 1807–1814 - Norgeshistorie Oppgaven gjennomgår Den russiske revolusjon og det viktigste rundt denne fra pensum i Historie på Vg3. Oppgaven kommer inn på årsaker og konsekvenser av den tragiske revolusjonen russland vg pdf - Wardani Design Free Download Imperialismen Virkninger mp3 Årsaker til imperialismen/kolonialismen på 1800-tallet, kanonbåtdiplomati, Maxim Gun, kinin, David Livingstone, vitenskapelig rasisme, økonomiske insentiver, nasjonalisme. PlayStopDownload Den russiske revolusjonen - 2/2 - Revolusjonens tankegods og konsekvenser 

Høyresidens argumenter | Manifest TankesmieGjensidig folkerettslig anerkjennelse var en forutsetning for utviklingen av forbindelsene mellom Norge og Sovjet-Russland etter Den russiske revolusjon. Men sovjetregjeringen representerte i så måte en stor utfordring – av flere grunner: Gjennom sin revolusjonære retorikk og brutale fremferd vakte det nye regimet dyp  Sentrale emner i 1900-tallets historie er årsaker og virkninger av de to verdenskrigene og oppkomst og avvikling av den kalde krigen. I studiet av Den russiske revolusjon kan man snakke om to hovedretninger: den liberale/konservative (som er mest opptatt av ideologi og manøvrering på det politiske topplan) og den Revolusjoner, opprør, omveltninger: Den russiske revolusjon 1917 i en norsk og internasjonal kontekst. Lørdag, 24. juni Første verdenskrig regnes som den kanskje viktigste årsaken til den økende politiske uroen i. Russland fram mot Virkningene var særlig merkbare i de største byene, hvor det var økende varemangel. 17. nov 2015 Kompetansemål Kunne presentere den russiske revolusjon som en sentral konflikt på 1900-tallet. Formulere årsaker til og konsekvenser av konflikten. Vite hvordan denne konflikten fikk betydning for andre land. HVA ER EN REVOLUSJON? OMVELTNING / FUNDAMENTAL FORANDRING HANDLER 

Årsaker og virkninger av koloniseringen | Baviik

vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet; gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. Kapittelet gjennomgår de ulike årsakene til at revolusjonen brøt ut i Russland i 1917, og tar for 2. mai 2017 Og snart ble avislesernes oppmerksomhet rettet mot andre oppsiktsvekkende begivenheter som rystet Russland. Sammenbruddet og den russiske revolusjon i februar 1917 tvang den eneveldige tsar Nikolaj 2. til å abdisere. 300 års styre under den mektige Romanov-familien var ved veis ende. Senere på  21. sep 2015 Du skal lær å regne med potenser og negative tall. Naturfag. Du skal lære hvordan nervesystemet og hormonsystemet fungerer. Samfunnsfag. Lære om den russiske revolusjon, årsaker og konsekvenser av konflikten og den betydning i andre land. Kroppsøving. Friidrett: lengde, høyde, spyd og kule. RLE.7. mar 2005 Konflikter og virkninger. 2. Hvordan vil du plassere Kåre Tønnessons framstilling i forhold til hovedfortolkningene av den franske revolusjon slik Gary Kates framstiller dem i introduksjonen. . Sted: Rom 300 Niels Henrik Abels hus Tema: Bakgrunnen for Den russiske revolusjon Lesning: Egge kap. 3 og 4  Den industrielle revolusjonen skapte en eksplosjon av klimagassutslipp, og i løpet av de to siste århundrene har vi skapt nåtidens størse utfordring. Konsekvensene av Havstigning truer å ødelegge 7% av det vietnamesiske jordbruksarealet, og tørre år med dårlige avlinger forventes å tredobles i Russland. Samvirket 

1) Hvordan var situasjonen i Russland i årene før revolusjonen? Hva var situasjonen under krigen? Beskriv hvordan 1. Europa slet med virkningene av krigen. Begrunn hvordan livet ble lettere og Drøft og begrunn årsaken til at krisen etter 1929 spredte seg fra USA til resten av verden, blant annet Norge. Hvordan 31. jul 2017 Det fortelles at Napoleon under felttoget mot Russland reiste gjennom en liten jødisk shtetl (landsby). Han ba da om å få komme inn for å se en synagoge fra innsiden. Tilfeldigvis skjedde dette på Tisha Beav, og jødene satt på gulvet i mørket og gråt mens de ba. Da Napoleon fikk høre at jødene sørget over  Le Monde diplomatique | Side 64 av 137 | Norges mest (Vg3); gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. (Vg3); gi eksempler på Elevene velger ut det de mener er de tre viktigste og de tre minst viktige årsakene til den russiske revolusjon (se forslag på neste side). De må begrunne valgene sine. Gass kan bli Putins våpen i kampen om Ukraina - Tv2

Bo-Nicolai: Er vi skjebnen?Gjensidig folkerettslig anerkjennelse var en forutsetning for utviklingen av forbindelsene mellom Norge og Sovjet-Russland etter Den russiske revolusjon. Men sovjetregjeringen representerte i så måte en stor utfordring – av flere grunner: Gjennom sin revolusjonære retorikk og brutale fremferd vakte det nye regimet dyp  Ivar Bakke - man of letters: Bakgrunnen for den økonomiske krisa i 4. nov 2017 Han har laget tegneseriebok om den russiske revolusjonen hundre år etter. Vi får en konsentrert bit med russlandshistorie der både årsaker og virkninger blir ivaretatt, og historikeren Krohg-Sørensen bruker også god plass bak i boken til fotnoter, kommentarer, oversettelser av skilt og plakater og en egen  21. apr 2016 Den første verdenskrigen er den største utløsende årsaken og katalysatoren til den russiske revolusjonen. Det var en stor misnøye på revolusjonen. Likevel er de viktigste underliggende virkningene de store sosiale og økonomiske problemene som forelå før krigen og det upopulære absolutt eneveldet.

Metonymi - hioaGjøre rede for hvordan de nordiske statene og Russland trakk grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdel av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket samenes kultur og levekår og samenes forhold til .. Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette. Hundreårsjubileet for Den russiske revolusjon skjuler en dyp splittelse i synet på drivkreftene i Russlands historie. . Årsaken til det var at Oktoberrevolusjonen var en anti-nasjonal revolusjon, og at Lenin ønsket å omforme denne «imperialistiske» krigen mellom nasjoner til en internasjonal krig mellom sosiale klasser, med 8. des 2013 Jeg skal først skrive litt om bakgrunnen og årsakene til at det brøt ut en revolusjon, så skal jeg fortelle om hovedtrekkene i revolusjonen, så skal jeg fortelle kort om virkningene revolusjonen hadde på Russland. Forholdene i Russland før revolusjonen var dårlige, og det var først og fremst St. Petersburgs  toriske virkning på arbeiderklassen: kapitalismens «skole» ville gjøre arbeiderne i stand til i sin tur å gripe spennende reisning. Men den russiske revolusjon som skulle utløse den sosialistiske revolusjonen i vest .. tids historikere, hva angår årsakene til revolusjonen i 1905; nemlig at den i hovedsak var en følge av den 

Dahl har studert Quislings foredrag. Han skriver på en artikkel til en spesialutgave av Mediehistorisk tidsskrift viet den russiske revolusjonen. I år er det hundre år siden revolusjonen i 1917. – Det var omdiskutert i Norge om det var nødvendig med en revolusjon. Derfor er det interessant at den unge offiseren tok stilling, sier 2. mai 2017 Og snart ble avislesernes oppmerksomhet rettet mot andre oppsiktsvekkende begivenheter som rystet Russland. Sammenbruddet og den russiske revolusjon i februar 1917 tvang den eneveldige tsar Nikolaj 2. til å abdisere. 300 års styre under den mektige Romanov-familien var ved veis ende. Senere på  Revolusjon - RevolusjonJeg har en presentasjon i morgen om Barbarossa og jeg lurer litt basic på hvorfor tyskerne invaderte Russland. og hva annet er verdt å ta med i Kort etter at bolsjevikene kom til makten gjennom Den russiske revolusjonen i 1917, endret de partiets navn til «Det all-russiske kommunistpartiet  Den russiske revolusjon. = de voldsomme samfunnsforandringene i Russland i 1917 - og som i 1921 førte til verdens første kommuniststat;Sovjetunionen. Årsaker: - enorm fattigdom blant landet 120 millioner mennesker,90% er bønder og de er eier jorda. -tsaren(keiseren)udugelig og tyrannisk. sammen 

call and put option values

opteck binary options education_center